Maini de copii alăturate.

Reggio Emilia: Un sistem eficient de educație

A gulf is always needed, for men, for children, for women. It is an enclosed place, a more silent place, a place where we can think more, and think better.”

Loris Malaguzzi

Reggio Emilia: Informații generale

Reggio Emilia este un sistem de educație alternativă dezvoltat în Italia, regiunea Reggio Emilia. S-a format atunci când un grup de părinți au decis că trebuie să se implice activ în reconstrucția sistemului educațional. Abordarea a fost inițiată de către Loris Malaguzzi.

Loris Malaguzzi

Loris Malaguzzi s-a născut la Correggio la 23 februarie 1920. A crescut la Reggio Emilia unde a urmat școala secundară Istituto Magistrale și a absolvit Universitatea Urbino cu o diplomă în pedagogie în 1946. La sfârșitul anului 1946, Malaguzzi a fost mai întâi profesor și apoi director la Convitto Scuola della Rinascita din Rivaltella, Reggio Emilia.

 În timpul războiului a lucrat în școlile elementare și gimnaziale din Reggio Emilia. Precum și în unele dintre municipalitățile periferice mai mici din provincia Reggio Emilia: Reggiolo, Sologno și Guastalla. Această importantă experiență umană și educațională a modelat multe dintre alegerile sale ulterioare. A început să scrie ca jurnalist la sfârșitul anilor 1930 și după război a colaborat cu ziarele Progresso d’Italia și l’Unita. Acesta a fost interesat de teatru, cinema, artă, sport, politică și educație participand activ la noua viață culturală Reggio Emilia. Școlile Convitti au fost create de Asociația Națională a Partizanilor Italieni și de Ministerul Ocupării Forței de Muncă. Ele permițeau luptătorilor ex-libertate și prizonierilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, șansa de a învăța o meserie.

El a asistat personal la evoluția educației autogestionate în mediul rural Reggio Emilia, condus de Uniunea Femeilor Italiene (UDI) și începând cu școala Villa Cella, care a deschis in 1947. La Roma, la Institutul Național de Psihologie – condus de Consiglio Nazionale delle Ricerche – a participat la primele cursuri de Psihologie Educațională, subiect care fusese interzis sub fascism.

Realizările lui Lois Malaguzzi

În 1951, în rolul său de psiholog, a fost unul dintre fondatorii centrului municipal Reggio Emilia Centro Medico Psico Pedagogico, un centru de medicină, pedagogie și psihologie. Acolo a continuat să lucreze timp de aproape douăzeci de ani alături de directorul doctor Marta Montanini și Doctorul Iannuccilli. A deschis o mică școală la centru și a primit numele lui Giuseppe Lombardo Radice. Au participat copii mici care astfel erau destinați Institutului de Sanctis din cămine mentale San Lazzaro din Reggio Emilia.

Această școală a evoluat într-un fel de atelier experimental, cu o atenție deosebită către domeniile motricității și limbajelor de expresie. Curricula Reggio Emilia este una emergentă. Ea se formează în mod natural din interesele copilului și ale educatorului făcând procesul de învățare plăcut și natural. Este descrisă ca fiind una dintre cele mai bune pedagogii alternative. Se datorează faptului că propune un sistem centrat în jurul copilului, în care acesta își construiește și își consolidează învățarea prin explorarea mediului înconjurător și prin interacțiunea cu persoanele din jurul său.

Educatorul nu este autoritatea supremă care învață copilul ce să gândească, ci un observator al copilului. Astfel reprezintă un partener de învățare pentru acesta și un creator de relații în cadrul clasei astfel încât copiii să învețe unii de la alții.

Principiile Reggio Emilia

Imaginea copilului: ființă curioasă, stăpână a propriei învățări

Fiecare copil este o ființă curioasă, cu potențial nemărginit, creativă, dornică de explorare, de învățare și capabilă de a observa și de a înțelege lumea într-o sută de feluri. Această proiecție a copilului ajută de fapt adultul să fie deschis în a observa și a înțelege copilul în individualitatea sa, fără a avea o percepție predefinită despre acesta.

Copilul și contextul său: educația nu trebuie să se întâmple în izolare, ci în contextul său social și familial

Fiecare copil se dezvoltă într-un anumit context și are anumite relații și experiențe care îi definesc realitatea. Copilul aduce aceste experiente în cadrul grădiniței/școlii la care este, la fel cum fac și adulți.

Educatorul trebuie să fie conectat la această realitate și la contextul copilului pentru a putea crea experiențe de învățare relevante și pentru a putea înțelege și observa mai bine copilul.

Rolul părinților: părintele este primul educator al copilului

Părinții devin astfel modele pentru copiii lor. Se setează fundamentele pe baza cărora aceștia își vor clădi întreaga existență și se vor defini ca adulți mai târziu. Acesta este motivul pentru care abordarea Reggio Emilia consideră ca părintele este primul profesor al copilului. Implicarea sa în procesul educațional este importantă și aduce beneficii. O comunitate de părinți activi în grădinița/școală oferă copiilor o experiență mai bogată și mai complexă de învățare.

Rolul educatorului: partener de învățare al copilului

Educatorul este în primul rând un bun observator al copilului. Acesta pleacă de la premisa ca fiecare copil are un potențial infinit și prima sa preocupare este să înțeleagă copilul în individualitatea sa. Acesta observă și creează contexte de învățare bazate pe interesele copilului.

Spațiul: al treilea profesor

Malaguzzi considera spațiul ca fiind al treilea profesor. Acesta definește experientele de învățare ale copiilor, interacțiunea lor cu alți copii și cu educatorii. Spatiile Reggio Emilia sunt deschise, flexibile care iau forma și dinamica învățării din clasa. Sunt încăperi mari, luminate natural, deschise, au multe oglinzi, materiale naturale, fotografii ale copiilor, lucrările copiilor la vedere. 

Instituție școlară formată după alternativa Reggio Emilia

Tinysteps: Inspirat din sistemele Montessori și Reggio Emilia, izvorât din dorința de a îmbina structuri ale învățământului preșcolar clasic și idei ale homeschooling-ului. Tiny Steps reprezintă mult mai mult decât o simplă grădiniță. Este o filozofie educațională axată pe învățământul preșcolar și primar. Folosește pedagogia centrată pe elev și constructivistă. Organizată printr-o abordare educațională orientată pe copil și bazată pe observații științifice ale acestuia.

Exemplu de activitate Reggio Emilia

Se stabilește ca activitate o vizită reală la supermarket. Înainte de a pleca copiii fac o analiză la ceea ce le lipsește și o listă cu ce vor să cumpere. În această etapă se construiesc abilități de:

  • atenție, filtrate, prioritizare
  • vocabular (descrierea obiectelor care urmează să fie cumpărate)
  • matematică (cate obiecte din fiecare)
  • lucru în echipă (cine ce cumpăra)
  • reguli (formarea echipelor, faptul că se cumpăra doar ce este pe lista).

Când ajung acolo, discută împărțirea supermarketului, ce conține fiecare raion și se pot împărți pe echipe pentru a face cumpărăturile.

Distribuie postarea:

Cuprins

Mai multe postari